Published News

Người Đầu Tư Có Nghĩa Vụ Và Trách Nhiệm Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Gây Dựng Năng Lực Hành Nghề Gây Dựng Của Nhà Thầu

http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1734600&title=lc-lp-t-camera-ti-nh-bn-buc-phi-lu--ti-nhng-ni-no-ca-ngi-nh-

Hoạt Động Thi Công Thi Công Điện, Nước, Điều Hòa Ko Khí, Thang Máy… Trong Công Trình Xây Dựng Là Hoạt Động Thành Lập. Bởi Vậy, Doanh Nghiệp Đơn Vị Thầu Vận Hành Trong Nghành Này Bắt Buộc Sở Hữu Đủ Điều Kiện Khả